Tarihin En İdealist Komutanları

Tarih sahnesinde birçok önemli olay gelip geçti. Bazı insanlar isimlerini tarihe kahraman ve hoşgörü abidesi olarak yazdırırken, bazıları da ölümcüllükleri ile anılmıştır.