Türk Mitolojindeki En İlginç Varlıklar

Türkler İslamiyet'le tanışmadan önce Gök Tanrı dinine inanıyordu.